Filmfestivalen 2019

Filmfestival plakat 2019 (Liggende)

Velkommen til Filmfestival i Haugesund

Vi ønsker hjertelig velkommen til den 47. norske filmfestivalen i Haugesund fra 17. - 23. august!

Den norske filmfestivalen i Haugesund har gjennom en årrekke hyllet filmen og filmkunsten ved å være møtested for norsk og nordisk filmbransje og det allmenne publikum. Festivalen er en arena for filmfaglige og filmpolitiske diskusjoner og et utstillingsvindu for nasjonal og internasjonal film.

Amandaprisutdelingen vil finne sted lørdag 17. august. Festivalen åpnes den 18. august med årets åpningsfilm Askeladden — I Soria Moria slott.

Utover gode filmopplevelser byr festivalen også på en rekke seminarer og arrangementer for alle filmelskere - profesjonelle som publikum!

Se hjemmesiden vår for program og informasjon. Filmprogram oppdateres løpende.

Festivalpass kan kjøpes her og på kinoen.

-----------------------
ENGLISH:
-----------------------

Welcome to the 47th Norwegian International Film Festival in Haugesund!

The Norwegian International Film Festival in Haugesund has for several decades celebrated film and film art by being a meeting place for the Norwegian and Nordic film industry and the general public. The festival is an arena for film-professional and film-political discussions and a display window for national and international cinema.

We are opening this year's festival with a gala premiere for Ash Lad — In Search of the Golden Castle on the 18th August!

Please find more information on our website. The film programme will be updated closer to the festival.

Festival passes can be purchased here or at the cinema.