Om Edda Kino

Edda fasade.jpeg

Edda kino er Nord-Rogalands største kinosenter med en kapasitet på 944 seter fordelt på fem saler. Kinoen har et årlig kinobesøk på om lag 200.000 og driver i tillegg aktivt med utleie for kurs og konferanser. Edda er hvert år hovedarena for Den norske filmfestivalen.

Kinoen er åpen hver dag hele året, unntatt julaften, 1. juledag, nyttårsaften og 17. mai. Vi har mellom 8 og 15 forestillinger daglig.

Edda kino sto ferdig i august 1978 med storsalen på 563 seter, idag redusert til 527 større seter. Senere samme år ble Edda kino landets første flerkinobygg da Grotten, også kalt Edda 2, åpnet. Edda 3 sto ferdig i 1981 og ble i 2011 oppgradert til Luksussalen med 18 eksklusive skinnseter.

Edda 4 åpnet 1984, og i 2000 stod Edda 5 ferdig. Salen har 193 seter og THX-sertifisering. Edda kino ble digitalisert i august 2010 og fikk samtidig innstallert Dolby 3D i de to største salene, Edda 1 og EDDA 5.

I 2016 ble lydanlegget Dolby Atmos installert i Edda 1 samtidig som veggene ble dempet. I tillegg ble det montert et større, buet lerret.

I 2017 fikk Edda 2 et nytt salkart, det ble satt frem sakkosekker, puffer som fotlener til fremste rad og loveseats langs den ene veggen. Loveseats er to seter uten armlene i midten for en koseligere filmopplevelse.

I tillegg til salene huser kinoen en stor vestibyle, kontorer og kiosk.

Salene i dag:

Edda 1 - 527 seter

Edda 2 - 91 seter og loveseats + 4 sakkosekker

Edda 3 - 18 luksusseter

Edda 4: 48 seter

Edda 5: 193 seter

Salene kan leies til konferanser og foredrag på dagtid.

Luksussalen leies også ut til lukkede visninger på kveldstid.

Den norske filmfestivalen arrangeres hvert år i august og strekker seg over ni dager. Kinoen har vært hovedarena for Den norske filmfestivalen i 1979, 1981, 1984, 1985 og fast årlig fra 1987.

Kinoen er organisert som en avdeling under Haugesund Kultur og festivalutvikling KF.