{{content.mainBlock.title}}

{{content.mainBlock.description}} {{content.mainBlock.linkTitle}}

{{content[detailsBlock].title}}

{{content[detailsBlock].description}}

{{cookies.title}}
{{cookies.cookiesList.length}}

{{cookies.description}}

Informasjonskapsler detaljer
Tillat alle
Behandle
Godta
Søk
Søk
Kinoprogram
Kinoprogram
Min profil
Min profil
Meny
Meny

HUSLEIESTØTTE EDDA KINO

Haugesund kommune ønsker et bredt spekter av kunst- og kulturuttrykk i tilbudene som gis til publikum. Har din organisasjon et mål om å kunne tilby en kulturopplevelse på en profesjonell arena, kan dette være en ordning som hjelper dere.

Ordningen er å regne som en engangsstøtte.

Les med om ordningen under:

1. Mål med søknadsordningen:

Kunne gi frivillige lag og organisasjoner økonomisk anledning til å benytte Edda Kino som lokalet for seminar/kurs/konferanse .

2. Hvem kan søke:

Ordningen gjelder for frivillige lag og organisasjoner tilhørende i Haugesund kommune og som er registrert i frivilligregisteret.

3. Aktivitetstyper:

Ordningen gjelder arrangementer (kurs/konferanse) på Edda Kino. 

3. Tilgjengelighet:

Arrangementet det søkes om støtte til, skal være åpent for publikum.

5. Hvor mye støtte kan det søkes om?:

Størrelsen på husleiestøtte ses i sammenheng med prosjektets kostnads- og inntektspotensiale. Det bes om at søker fremlegger et budsjett for prosjektet, samt en prosjektbeskrivelse.

6. Hvordan skal du søke?:

Send en epost med prosjektbeskrivelse, tenkt periode/dato og et budsjett til kif@haugesund.kommune.no Merk eposten med husleiestøtte Edda. Søker kan forvente seg et svar på henvendelsen innen tre uker. 

7. Behandling av søknaden:

Administrasjonen i kultur fellestjenester vurderer, i samråd med kinoen, om støtten kan innvilges.

8. Rapportering:

Utbetaling av støtten skjer direkte til Edda Kino, for dekking av husleiekostnader. Søker bes fremme kort rapport og regnskap til kif@haugesund.kommune.no en måned etter at arrangementet er gjennomført.

{{loaderText}}
Hurtigkjøp
loading...